Kirjat ja artikkelit

Lappi- ja saamelaisaiheista kirjallisuutta voi hakea Lapin kirjastojen aineistohaulla.

Rajaus Lappi-kokoelmaan: valitse "sijainti ja saatavuus" -kohdassa Rovaniemen Lappi-osasto.

Rajaus saamelaiskokoelmaan: valitse edellisen lisäksi "kokoelma"-kohdasta Saamelaiskokoelma.

 

Pohjois-Suomen bibliografiasta löytyvät Lappia, Kainuuta ja Oulun lääniä käsittelevät artikkelit ja kirjat, jotka on julkaistu ennen vuotta 1960. Kirjasarja on digitoitu neljään osaan, joissa voi käyttää selaimen sanahakua (Ctrl+F).

Kattavimmin artikkeleita sekä Pohjois-Suomen bibliografiaa vuodesta 1960 lähtien löytyy Arto-artikkelitietokannasta.

Saamenkielisen Sápmelaš-lehden (Ođđa Sápmelaš) artikkeliviitteet voi myös etsiä Arto-artikkelitietokannasta.

Saamelaistiedonlähteitä löytyy myös täältä.

Historialliset lehtiarkistot, mikrofilmatut sanomalehdet ja leikekirjat

Kansalliskirjaston nettisivulta löytyvät historiallinen sanomalehtiarkisto ja aikakauslehtiarkisto, joissa sadat Suomessa ilmestyneet lehdet ovat luettavissa kokonaisuudessaan. Molemmissa on hakumahdollisuus. Lapin asioita käsittelivät mm. oululaiset lehdet kuten Kaiku, Oulun Wiikko-sanomia, Louhi, Oulu, Perä-Pohjolainen. Tekijänoikeussyistä Internetin kautta voi käyttää aineistoa, joka on sata vuotta vanhempaa. Uudempaa materiaalia voi käydä lukemassa vapaakappalekirjastojen erillisillä työasemilla.

Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolla on vanhat lappilaiset lehdet luettavana mikrofilmeiltä, joita myös kaukolainataan.

Leikekirjoja on koottu Lappi-osastolla 1960-luvulta lähtien aiheista lappilainen kirjallisuus, teatteri, taide ja musiikki. Leikekirjoja on kertynytkin jo yli 700 kappaletta.  Lisäksi Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolla on kerätty lehtileikekokoelmaa 1960-luvulta lähtien sadoista eri aiheista. 

Paikallishistoria

KOKO LAPPI

Täältä löytyy luettelo Lapin kylähistoria -kirjoista kunnittain.

INARI 

Tarinoiden Inari on Inarin kunnankirjaston kokoama suullinen perinnearkisto.

ROVANIEMI 

Rovaniemen historian tiedonlähteitä on koottu Muistojen Rovaniemi -sivuille.

Rovaniemen kotiseutuyhdistyksen Totto-lehden sisällysluettelot

Digitoidut kirjat

Kansalliskirjasto on digitoinut vanhoja kirjoja eri teemoista Doria–sivustolle. Travel - matkakertomuksia Suomesta -sivustolta löytyy mm.  klassisia Lappi-kuvauksia eri kielillä esim. Acerbin ja Skjöldebrandin matkakuvaukset kuvituksineen. Myös Maantiede ja matkailu ja Aarteet –osiossa on Lappia käsitteleviä teoksia. Pienpainatteissa on runsaasti vanhoja matkailumainoksia Lapista. Samuli Paulaharjun tuotanto on digitoituna Doriassa. Kaikkiin näihin voi tehdä hakuja esim. paikan tai henkilön nimellä. Suomennoksia kaikista vanhoista matkakuvauksista ei ole sivustolla tekijänoikeussyistä.

Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica on uralilaisilla kielillä painettujen julkaisujen digitaalinen kokoelma. Sen Lapponica-kokoelma sisältää saamen kielellä painettuja ja sitä sisältäviä teoksia.Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osaston digitoituja kirjoja ovat Pohjois-Suomen bibliografia ja Jacob Fellmanin Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. Lapin kulttuuri kuvina -sivustolla on digitoituna Pohjoiskalotin vanhoja karttoja. Saman sivuston Lapinasujat-osio esittelee paikallisten eli alueella asuvien/asuneiden ihmisten työtä ja Lapinkävijät-osio kulttuurimatkailijoiden eli Lapissa käyneiden tuotoksia 1500-luvulta nykyaikaan.