Skip to Content
Kirjastojen kokoelmat

Millä perusteilla hankitaan, varastoidaan ja poistetaan?

Kirjaston kokoelma pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Kirjaston kokoelmassa on kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia, pelejä, äänikirjoja, mikrofilmejä ja karttoja. Kirjaston aineistohankinta kilpailutetaan säännöllisesti.

Kirjastot ostavat elokuvien mukana myös lainaamisoikeuden niihin. Sen vuoksi elokuvia voidaan hankkia vain tietyiltä tahoilta. Joitakin elokuvia ei saada kirjastolevitykseen koskaan, koska niitä ei tarjota kirjastoille.

Kirjasto ottaa mielellään vastaan hankintatoiveita ja pyrkii toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Mikäli et löydä verkkokirjaston tiedonhaulla haluamaasi teosta, tee siitä hankintaehdotus.

Kirjastolle voi myös lahjoittaa kirjoja. Kaikki lahjoituskirjat eivät tule osaksi kirjaston kokoelmaa. Jos kirjastossa on hyväkuntoisia kirjoja vielä riittävä määrä, kirjaa ei oteta kokoelmiin. Silloin sitä voidaan tarjota muille kirjastoille tai myydä poistomyynnissä. Jos kirjaa ei tarvita missään, se menee kierrätykseen. Kirjastoon kaivataan etenkin klassikoita ja bestsellereitä, jotka kirjastoissa ovat usein jo huonokuntoisia useiden lainojen jälkeen.

Ilman varastointia ja poistoja kirjastojen aineistot eivät mahtuisi hyllyihin. Kirjastossa varastoidaan vähemmän lainattua, huonokuntoisempaa tai vanhempaa aineistoa tarpeen mukaan. Myös kausiluonteisia kokonaisuuksia esim. joulukirjoja ja sienestysoppaita säilytetään suurin osa vuodesta varastossa.

Poistoja tehdään vuosittain vähintään saman verran kuin kirjastoon hankitaan uutta aineistoa. Poistettu aineisto voidaan laittaa myytäväksi kirjaston poistokirjamyyjäisiin tai poistokirjojen myyntipaikalle. Osa poistetusta aineistosta menee suoraan paperinkeräykseen tai hävitettäväksi. Vielä kokoelmassa olevia kirjoja ei myydä.

Kieli