Skip to Content
Kieli

Kirjallisuutta saamen kielten opiskeluun

Suomen saamen kielten, inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielten oppimateriaaleja julkaisee Suomessa lähinnä saamelaiskäräjien oppimateriaalitoimisto. Pohjoissaamen kielen opiskeluun on käytettävissä myös Norjassa ja Ruotsissa julkaistut oppimateriaalit. Pohjoissaamen kieltä puhutaan koko Saamenmaassa. Kuolassa kirjoitetaan kildininsaameksi. Monet saamen kielet ovat hävinneet kokonaan tai niillä ei enää kirjoiteta tai ei ole kirjoitettu. Tällä hetkellä Ruotsissa ja Norjassa puhutaan ja kirjoitetaan lähinnä kolmea saamen kieltä, etelä-, luulajan- ja pohjoissaamea.

Suurin osa saamelaiskirjallisuudesta ilmestyy Norjassa, missä toimii useita saamelaiskustantajia.

Saamen kieltä voi opiskella verkossa ja lukea ja kuunnella verkossa ja televisiossa tai äänikirjoina. Celia-kirjasto välittää äänikirjoja henkilöille, joilla on vaikeuksia syystä toisesta lukea paperikirjaa.

Suomen saamelainen erikoiskirjasto hankkii kokoelmiinsa julkaisuja koko saamelaisalueelta kaikilla saamen kielillä, pääpaino on Suomen saamelaiskielissä.

1. Peruskoulun ja lukion oppikirjat

2. Itseopiskelu, aikuisopiskelu

3. Kielioppi

4. Lukemistot

5. E-aineistot, virtuaaliset opiskeluympäristöt, vuorovaikutteisuus

 

1. Peruskoulun ja lukion oppikirjat

Ánin dánin : mu bustávvagirji / Karen Inga Eira, Inger Ellen Gaup. - Kárásjohka : Davvi Girji.
Peruskoulun ala-asteelle. – Kirjasarja: Aakkoskirja, lukemisto, helppolukuinen, harjoituskirja, opettajan kirja.


 

 

Oainnus 5 : sámegiela oahppagirji / Taina Syväjärvi ; - 2. prentehus. - [Anár] : Sámediggi, 2010. -  ISBN 978-952-441-194-3 

Oainnus 6 : Sámegiella vieris giellan / Elna Magga. - 2. uud. p. - Anár : Sámediggi, 2011. - 176 s. : kuv. - ISBN 978-952-441-212-4


 

 

Giela geainnut 1Giela geainnut : logahaga eatnigiella: 1 / Marjaana Aikio, Helmi Länsman, Maarit Magga. - [Anár] : Sámediggi, 2011. - 150 s. : kuv., kartt. - ISBN 978-952-441-235-3

Giela geainnut : logahaga eatnigiella : 2 / Marjaana Aikio, Helmi Länsman, Maarit Magga. - [Anár] : Sámediggi. – 2014. – 161 s. : kuv. -  ISBN 978-952-441-283-4
Boađe  / Karen Anne Buljo. - [Kárášjohka] : Davvi girji.

 – Peruskoulun yläasteelle, ammattikouluun.

ÁppesÁppes : min meahci máidnasat / Oahptii Iŋgá ; [sárgumat: Salli Parikka]. - Anár : Sámediggi, 2010 (Vaasa : Arkmedia). - 128 s. : kuv. - ISBN 978-952-441-203-2. – Aapinen.

Hitruu : 1 : Ááhu kuuvl / teksti: Teija Linnanmäki ; kuvitus: SantArt. - Inari : Sämitigge, 2012. -  98 s. : kuv. - ISBN 978-952-441-239-1

-  ala-asteelleCealkke dearvvuođaid : 1-4 / Helmi Länsman. - [Ánar] : Sámediggi. – Kirjat sisältävät cd:t.
-  tarkoitettu vieraan kielen opetukseen lukio- ja aikuisopetuksessa.

KielakyeimiKielâkyeimi  / Petter Morottaja, Petra Kuuva, Marja-Liisa Olthuis. - [Aanaar] : Sämitigge                                  1 : Tekstâkirje = Tekstit / [piirrokset: Johanna Ruotsalainen]. - 3. p. - 2014 (Vaasa : Arkmedia). - 162 s. : kuv. -  ISBN 978-952-441-284-1
- inarinsaamen kielen oppikirja, joka sisältää lukioasteen inarinsaamen vieraan kielen kurssien 1-2   opetuskokonaisuudetGollegiellan : giddagirji 3 / Karen Kitti ; govaid sárgon Merja Aletta Ranttila. - 2. prentehus. - Anár : Sámediggi, 2010 (Vaasa : Ykkös-offset). - 133 s. : kuv. - ISBN 978-952-441-214-8
- ala-asteelle

Muu aabis : cohcâ / Matti Morottaja. - [Inari] : Sämitigge, 2010 (Vaasa : Ykkösoffset). - 92 s. : kuv. -
ISBN 978-952-441-173-8
- inarinsaamenkielen aapinen.

Muu vuosmuš kietâcaalâvihko / Tarja Länsman. - Aanaar : Sämitigge, 2010. - 60 s.
- kaukokirjoitusta inarinsaameksi

 Sääʹmǩiõll Sää'mkiõll : koltankielen oppikirja / [kee'rjtam = teksti:] Seija Sivertsen ; [kaart = kuvat: Virpi Jefremoff]. - 2. teädldök. - [Aanaar] : Sää'mte'gg, 2010 (Jyväskylä : Kopijyvä). - 112 s. : kuv. - ISBN 978-952-441-204-9 - koltansaamen alkeisoppikirjaSää'mnijdd Dåmnn / Satu da Minna Moshnikoff. - Nu'bb ooduum teädldõk = 2. uud. p. - Inari : Sää'mte'gg = Saamelaiskäräjät, 2004 (Rovaniemi : Sevenprint). - 49 s. : kuv.
- ala-asteen oppikirja koltansaamenkielelle, käsityösanastoa

 

2. Itseopiskelu, aikuisopiskelu

Boađe  / Karen Anne Buljo. - [Kárášjohka] : Davvi girji.
– peruskoulun yläasteelle, ammattikouluun.

Cealkke dearvvuođaid : 1-4 / Helmi Länsman. - [Ánar] : Sámediggi, 2005-2008. – 4 kirjaa + cd:t.
- vieraan kielen opetukseen lukio- ja aikuisopetuksessa. Jokainen kirja sisältää cd:n.

Davvin : saamen kielen peruskurssi, 1-4 / Inga Guttorm, Johan Jernsletten, Klaus Peter Nickel. - [Hki] : Yleisradio, 1987.  - Useita painoksia. Jokainen kirja sisältää cd:n
- yhteispohjoismainen hanke

Gulahalan : 1-2 / Tor Magne Berg, Mariana Blind, Per Stefan Labba. - Ánar : Sámediggi.   
- Ruotsin ja Suomen saamelaisten yhteisöjen ja instituutioiden sekä Ruotsin Koulutusradion (UR) yhteistyön tuote. -  Gulanhalan-kurssi sisältää oppikirjat, cd-levyt ja verkkosivut. - Verkkosivu: http://www.ur.se/gulahalan3. Kielioppi

Anarâskielâ ravvuuh / Matti Morottaja. - [Helsinki] : Päikkieennâm kielâi tutkâmkuávdáš = Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. - 105 s. - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 144). - ISBN 978-952-5446-26-5

Davvisámegiela suopmanat / Maaren Palismaa
. - Kárášjohka : Davvi Girji, 2001. - 79 s. : kuv. - (Gielas gillii, mielas millii ; 9). - ISBN 82-7374-439-6

Eatnigiella : giellaoahpu váldogirji / Kirsten Pope, Máret Sárá ; [illustrašuvnnat: Liisa Helander]. - 3. hápmi. - Kárášjohka : Davvi Girji, 2013 (Vaasa : Waasa Graphics). - 295 s. : kuv. - ISBN 978-82-7374-923-9

Koltansaamen koulukielioppi = Sää'mkiõl kiõllvuä'ppes škoou'li vääras / [Satu ja Jouni Moshnikoff, Eino Koponen]. - Inari : Saamelaiskäräjät, 2009 (Vaasa : Graphics). - 404 s. - ISBN 978-952-441-181-3
- Kirjakielen pohjaksi valittu Suonikylän murre muodostaa kieliopin rungon. - Kieliopin käyttökieli suomi.Oanehis giellaoahppa = Lyhyt kielioppi / Elna Magga. - 2. pr. - Anár : Sámediggi, 2007 (Vása : Ykkös-Offset). - 51 s. - ISBN 978-952-441-142-4
- Oainnus 6 -kirjan kielioppi/-girjji giellaoahppa.

 

 

 

 

4. Lukemistot

Áššis áššái : áššeprosa teakstacoakkáldat / doaimmahan: Trygve Guttorm...[et al.]. - Kárásjohka : Davvi Girji, 2009 (Vasa : Arkmedia). - 134 s. : kuv. - ISBN 978-82-7374-716-7


- Girjái leat cohkkejuvvon áššeprosateavsttat jagiin 1965-1995/Asiaproosatekstejä vuosilta 1965-1995.Javrij jieŋah parguu  : anárašgiel lohkosat / doaimmahan Pekka Sammallahti. - Oulu : Oulu Universitehta, Giellagas-instituhtta, 2004. - 152 s. - (Publications of the Giellagas Institute, ISSN 1458-6282 ; vol. 2).

Luuhâmkirje / Johan Jernsletten, Sverre Hatle ; jurgâlâm: Kaarina Mattus ; koveh: Lee Rodgers. - [Inari] : Sämitigge, 2010. - 58 s. : kuv. -  ISBN 978-952-441-208-7

Logan fal / Harald O. Lindbach ; [govat: Bjørn With]. - [Indre Billefjord] : Idut, 2011 (AIT Otta). - 111 s. : kuv. -  ISBN 978-82-7601-190-6
- Peruskoulun ala-asteelle

Sániid duohken : cáppagirjjálašvuoda teakstacoakkáldat / doaimmahan: Trygve Guttorm ... [et al.]. - Kárásjohka : Davvi girji, 2011 (Waasa Graphics). - 238 s. : kuv. - ISBN 978-82-7374-717-4

Sää'mnijdd Dåmnn / Satu da Minna Moshnikoff. - Nu'bb ooduum teädldõk = 2. uud. p. - Inari : Sää'mte'gg = Saamelaiskäräjät, 2004 (Rovaniemi : Sevenprint). - 49 s. : kuv. - ISBN 952-441-050-8
- Lookkâmke'rjj / Lukukirja peruskoulun ala-asteelle.

Pââibužškooul sää'mkiõll / tuåimtam Satu Moshnikoff ; sniimâm Minna Moshnikoff ; pirstam Tanja Sanila. - [Inari] : Sää'mte'gg, 1999 (Vaasa : Ykkös-offset). - 178 s. : kuv. - ISBN 952-441-013-3
- Lookkâmke'rjj / Lukukirja peruskoulun ala-asteelle.

Virkkuuvääri luuhâmkirje : cohcâ / teevstah Petter Morottaja ; stivrimjuávkku Petra Kuuva já Miina Seurujärvi ; kuvvim Mika Kolehmainen. - 1. teddilus. - Aanaar : Sämitigge, 2014 (KTMP Group). - 153 s.

Virkkuuvääri luuhâmkirje : kidda / teevstah Petter Morottaja ; stivrimjuávkku Petra Kuuva já Miina Seurujärvi ; kuvvim Mika Kolehmainen. - 1. teddilus. - Aanaar : Sämitigge, 2014 (KTMP Group). - 143 s.
- lukemistot peruskoulu ala-asteelle

 

5. E-aineistot, virtuaaliset opiskeluympäristöt, vuorovaikutteisuus

Oahpa.no-sivut on tarkoitettu saamen kielten opiskeluun ja harjoitteluun.                      - pohjois-, inarin-, koltan-, etelä- , luulajan- ja kiltinänsaame

Opi saamea [Elektroninen aineisto] : vuorovaikutteinen kielenoppimisohjelma aloittelijoille. - [London] : Eurotalk ; [Helsinki] : [Plan 1, jakaja], [2010]. - 1 USB-muistitikku, (1 Gt). - (Talk now!)
     ISBN 1-843-52969-6

Saamea [Elektroninen aineisto] : pohjoissaami : oleellisia sanoja ja sanontoja aloittelijoille. - London : EuroTalk ; Helsinki : Plan 1, [2009]. - 1 CD-ROM-levy. - (Eka kieliromppuni).    

ekirjasto.kirjastot.fi
- eKirjasto tarjoaa käyttöön yleisten kirjastojen e-aineistoja. Osa niistä on vapaasti käytettävissä, osan käyttämiseen tarvitset kirjastokortin ja siihen liittyvän tunnuksen.

Saamen kielen opiskelu ja tutkimus